26-04-2018

Vandregnskaber – alle er glade

Vidar Ejendomme udarbejder vand- og varmeregnskab for alle ejendomme i vores portefølje.

For halvandet år siden anbefalede vi alle ejere at montere vandmålere. Nu har vi første år med et helt vandregnskab og kan aflæse resultatet. Meldingen er klar og tydelig: Større tilfredshed hele vejen rundt. Målingen giver nemlig en langt bedre fordeling af udgifterne efter reelt forbrug.

Udlejerne er glade, fordi ejendommens drift er mere retvisende, og lejerne er glade, fordi de kun betaler det, de forbruger.