Ejerforeninger

Ejerforeninger har i vid udstrækning gavn af professionel support til regnskab, forbrugsregnskaber, budgetter, generalforsamling m.m. Desuden benytter mange ejerforeningsbestyrelser sig af vores rådgivning og sparring på mulige forbedringer, hele processen omkring renoveringer (tag, vinduer, facader, faldstammer m.m.) og ved forhandling af serviceaftaler.

Vidar Ejendomme kan ofte tilbyde en slags stordriftsfordele til ejerforeninger, fordi vi har erfaring med mange forskellige slags aftaler og et stort kontaktnet til alle typer leverandører til ejerforeninger.

”Vidar Ejendomme administrerer adskillige ejendomme. De kender de skarpeste markedspriser på byggematerialer, forsikringer m.m. og har set mange forskellige løsningsmuligheder. Det kan vi i høj grad drage nytte af. Når der skal handles, overlader vi det til Vidar. Det betaler sig.”
Formand for ejerforeningen Nordlysparken Flemming Frederiksen.

Kontakt Vidar Ejendomme på 89 37 00 00.

Vi kickstarter nystiftede ejerforeninger

En nyopstartet ejerforening skal først finde sin form. Det kræver en masse arbejde og tid for en ny gruppe mennesker, med vidt forskellig baggrund og interesser, at nå til enighed og træffe de bedste beslutninger for foreningen. Vidar Ejendomme kickstarter nystiftede ejerforeninger og hjælper med at skabe en fælles ramme og retningslinjer, som er til at forstå og følge.

Det er nemt at skifte til Vidar Ejendomme

Overvejer du at skifte til Vidar Ejendomme, vil vi meget gerne aftale et indledende møde med dig, hvor vi kan afstemme forventninger og ønsker.
Det er nemt – ring og book en tid allerede i dag på 89 37 00 00.

Ejerforeninger hjælper vi med at:

N

Skabe en fælles ramme til gavn for ejerforeningen

 

N

Råde og vejlede om, hvad man må, skal og kan beslutte

 

N

Tilpasse vedtægterne

 

N

Gennemgå serviceaftaler

 

N

Få styr på alt i forhold til brandmyndigheder

 

Ejerforeningen Kanalhusene, Aarhus Ø

Ejerforeningen Karolinegården, Aarhus C

Ejerforeningen Ryesgade, Aarhus 

Ejerforeningen Sjællandsgade 9-19, 8900 Randers C

Ejerforeningen Vester Allé 7, Aarhus C

Ejerforeningen Frederiksallé 24-28/ Søgade 4-12, Aarhus C

Ejerforeningen Vestervang 19-24, Aarhus C

Ejerforeningen Frederiks Plads, Aarhus C

Ejerforeningen Den Hvide Facét, Vejle

Ejerforeningen, Madevej 23, 6200 Aabenraa

Ejerforeningen Søndergade 74, Aarhus C

Ejerforeningen Grønnegade 93, Aarhus C

”De virker fagligt dygtige og kompetente, og de hjulpet os med forhandlinger, blandt andet har de været inde over nogle af de kontraktlige forpligtelser til den forrige entreprenør, og kommet med input til selve genopbygningen af ejendommen.”

Om samarbejde med Vidar Ejendomme i forbindelse med genopbygning af ejendommen efter brand.

Henrik Vesti Gottschalck

Medlem af Ejerforeningen Vester Allé 27, Aarhus