Troværdighed

Omverdenens tillid til os er alfa og omega. Vores fornemmeste opgave er at have styr på dine ting og at være på forkant med udviklingen i din virksomhed.

Vidar-medarbejdere uddannes i at udgøre et sammentømret team, hvor vi alle understøtter hinanden med husets samlede erfaring og kompetencer. Metoden er blandt andet hudløs ærlighed, åbenhed og tæt dialog.

Hovedparten af personalet, du møder hos Vidar, har en revisions-/regnskabsbaggrund, hvilket giver et solidt fundament for vores evne til at have klart overblik samt udarbejde og fremlægge retvisende regnskaber og budgetter.

Høj troværdighed giver et godt omdømme, du også som kunde nyder godt af, hos banker og samarbejdspartnere.

”Det er en svær balancekunst at have flere kasketter på. Vidar Ejendomme udvikler ikke med blindt fokus på at tjene mest muligt, i byggeriet på Finderupvej har de derimod brugt tid og penge på at optimere boligerne og sikre lave driftsomkostninger. De har haft skarpt fokus på at skabe gode forhold for dem, der skal bo i lejlighederne.” Ingeniør Søren Ibsen, Tri-Consult

”Jeg har ikke forstand på ejendomme eller drift af ejendomme, derfor har jeg brug for nogen, jeg kan stole 100 % på. Og det gør jeg med Vidar - ofte har jeg givet Lars mit mandat og ladet ham stemme for mig. Så meget stoler jeg på ham.”Indehaver Claus Brændstrup, C.B. Ejendoms Invest.

”Jeg valgte først og fremmest Vidar fordi de virkede kompetente, og dernæst fordi deres tilgang til job og opgaver bygger på god jysk snusfornuft – de er omhyggelige og stærkt ansvarsfulde.” Direktør Per-Bjørn Grove, Sander Sko.

”Vi forvalter vores kunders penge, det kræver et vist kendskab til hinanden.”  Regnskabschef Klaus Mogensen, Vidar.Vidar er omhyggelig og stærkt ansvarsfulde.
”Vi forvalter vores kunders penge, det kræver et vist kendskab til hinanden”
Regnskabschef Klaus Mogensen, Vidar.