Optimal afkast

Vidar sørger for maksimal udnyttelse af dine aktiver. Vi udnytter ganske enkelt de muligheder, der er for optimalt afkast. Det er værdiskabelse bygget oven på vores mangeårige erfaring og faglige viden.

Samarbejdet er funderet på en helhedsbetragtning – etisk korrekt og afstemt med din virksomheds strategi.

Det betaler sig at have interesse for din ejendom, dens stand, lån- og lejeaftaler m.m. Også her ser vi det som en helhed. Vi arbejder for et godt og tillidsfuldt forhold til lejerne.

Lejerne er vores kunders kunder, og vi sætter en ære i at have styr på detaljerne og kører tingene efter bogen – til gensidig gavn for alle.

”Når der ikke bliver fuldt op på lejestigninger og huslejesager, koster det dyrt i spekulationer og advokatregninger. Vidar er nok lidt dyrere på den korte bane, men på den lange har vi fået en økonomisk gevinst ved at skifte.” Claus Brændstrup, C.B. Ejendoms Invest

”Samarbejdet med Vidar er lønsomt - udbyttet er større end omkostningen. De har evnet at sætte sig præcist ind i, hvad der er vores opgave, specifikt og tilpasset i øjenhøjde. De er ikke begærlige – det kan man dø af – omvendt lever man godt på langvarige samarbejdsforhold.” Direktør Per-Bjørn Grove, Sander Sko.

”Jeg har sparet en halv medarbejder, men gevinsten er først og fremmest, at jeg har fået en større indtjening på vores ejendomme, fordi Vidar på dette felt er dygtigere, end vi selv er.” Direktør Per-Bjørn Grove, Sander Sko.Samarbejdet baseret på en helhedsbetragtning.
”Jeg har sparet en halv medarbejder, men gevinsten er først og fremmest, at jeg har fået en større indtjening på vores ejendomme"
Direktør Per-Bjørn Grove, Sander Sko.